Hufcowy Konkurs Grantowy 2020/2021 Chorągwi Kieleckiej

Hufcowy Konkurs Grantowy 2020/2021 Chorągwi Kieleckiej

Czuwaj! Informujemy, że rusza konkurs grantowy ZHP Chorągwi Kieleckiej na rok harcerski 2020/2021! Pierwsza część tegorocznej edycji przewiduje możliwość pozyskania dotacji do organizowania wewnętrznych konkursów grantowych dla hufców. Ma to na celu budowanie autorytetu hufca oraz wzmacnianie śródrocznej pracy środowisk. Hufce z pozyskanej dotacji będą mogły dofinansowywać zbiórki, cykle sprawnościowe, Czytaj dalej

Konkurs grantowy 2019-2020 ZHP Chorągwi Kieleckiej

Konkurs grantowy 2019-2020 ZHP Chorągwi Kieleckiej

Czuwaj! Informujemy, że rusza konkurs grantowy ZHP Chorągwi Kieleckiej na rok harcerski 2019/2020. Jego celem jest wsparcie śródrocznej pracy środowisk zrzeszonych w naszej chorągwi. Każda chętna jednostka może pozyskać na swoje działania od 300-5000 zł. Wsparciem obejmowane są zbiórki, cykle sprawnościowe, biwaki, rajdy oraz wiele innych wydarzeń organizowanych przez Czytaj dalej

Decyzja Komendanta i Skarbnika nr 1/02/2016

Decyzja Komendanta i Skarbnika nr 1/02/2016

Informujemy o Decyzji Nr 1/02/2016  Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Kieleckiej  z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie  dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na spotkanie organizacyjne patrolowych - Watra 2016, dniach 01-03.04.2016r. Pełna treść Decyzji w Czytaj dalej

Decyzja Komendanta i Skarbnika nr 3/2015

Decyzja Komendanta i Skarbnika nr 3/2015

Informujemy o Decyzji Nr 3/2015 Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Kieleckiej z dnia 22 listopada 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych z dotacji Kuratorium Oświaty w Kielcach na realizację zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku” Pełna treść Decyzji w załączniku. Czytaj dalej

Decyzja Komendanta i Skarbnika nr 2/2015

Decyzja Komendanta i Skarbnika nr 2/2015

Informujemy o Decyzji Nr 2/2015 Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Kieleckiej z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych za 2015 rok oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej Pełna treść Decyzji w załączniku. Czytaj dalej