Dofinansowanie do studiów podyplomowych: Zarządzanie w organizacjach pozarządowych

Dofinansowanie do studiów podyplomowych: Zarządzanie w organizacjach pozarządowych

 

Druhny i druhowie,

w związku z chęcią podniesienia kompetencji kadry ZHP, a docelowo podniesienia profesjonalizacji naszej organizacji mamy możliwość dofinansować udział 1 instruktora lub instruktorki w studiach podyplomowych Zarządzanie w organizacjach pozarządowych w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.

 

Szczegóły dotyczące kierunku: Zarządzanie w organizacjach pozarządowych

 

Wspólny krok organizacji harcerskich:

• na rzecz profesjonalnego działania

• podniesienie standardu działania i zarządzania w organizacjach harcerskich

• zbliżenie w poziomie wiedzy i organizacji procesów

• rozwinięcie świadomości kultury organizacji

• wzmocnienie współpracy między organizacjami harcerskimi

 

Ramy organizacyjne

• 2 semestry

• 176 h

• start w październiku 2023 r.

• 50% zajęć stacjonarnych (S) w Warszawie, 50% zajęć w formie online

• 20-40 słuchaczy (jeśli więcej niż 28 osób część zajęć warsztatowych w dwóch grupach)

 

Uczestnicy:

• Po 1 osobie z każdej chorągwi ZHP

• Po 1 osobie z każdego okręgu ZHR

• 3-4 osoby ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”

• do 2 osób z organizacji: Leśna Szkółka, Royal Rangers, Skauci Króla, Stowarzyszenie Harcerskie

• Łącznie ok. 40 osób

 

Prowadzący:

• Kadra Wyższej Szkoły Bankowej

• Minimum 5ciu prowadzących z ZHP (z doświadczeniem w kształceniu, w szczególności w kształceniu akademickim) – wykorzystanie przykładów i zagadnień z praktyki w organizacji harcerskiej (ok. 80 h na 176 h całych studiów)

 

Prace zaliczeniowe i dyplomowe

• Opracowania przydatne do wdrożenia w swojej organizacji i usprawnienia różnych aspektów jej działania

 

Koszt

• Cena rynkowa 7 000 zł

• Dofinansowanie w wysokości 2 000 zł do 1 osoby z Chorągwi

 

Proponowany harmonogram studiów: NGO_WSB_Warszawa_harmonogram

 

Rekrutacja trwa do 10 października 2023.

Jeśli ktoś byłby zainteresowany prosimy o kontakt z biurem chorągwi w godzinach pracy biura.