Biała Służba na ŚDM

Biała Służba na ŚDM

Harcerze są jedną z grup, która będzie odpowiadać za bezpieczeństwo i pomoc medyczną podczas lipcowego spotkania z papieżem Franciszkiem.

Związek Harcerstwa Polskiego został poproszony o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa pielgrzymów uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży. Biała Służba w Krakowie potrwa od 25.07-02.08, a nowa odpłatność od członków ZHP wyniesie 50 zł.

Do 31 maja przyjmowane będą zgłoszenia wędrowników i instruktorów 16+, w szczególności ratowników KPP. Harcerze są jedną z grup, która będzie odpowiadać za bezpieczeństwo i pomoc medyczną podczas lipcowego spotkania z papieżem Franciszkiem.

Zadań przy przygotowaniu tak wielkiego wydarzenia jest wiele. Harcerze pomocni będą przy wszystkich aspektach organizacyjnych, począwszy od informowania pielgrzymów o wydarzeniach, kończąc na profesjonalnej obstawie medycznej.

Wojewoda małopolski Józef Pilch podpisał umowę o zabezpieczenie medyczne Światowych Dni Młodzieży przez ZHP i ZHR – Wasze wsparcie jest bezcenne. Takie porozumienia zawsze podpisuję z radością – powiedział Józef Pilch.

Dzięki wspólnym staraniom Głównej Kwatery ZHP i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej możliwe było zawarcie umowy, która zdejmie z harcerzy uczestniczących w Białej Służbie m.in. koszty zakwaterowania i wyżywienia w Krakowie w trakcie Światowych Dni Młodzieży. Dzięki temu działania harcerzy pełniących Białą Służbę zgodne będą z wymaganiami Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W najbliższych dniach rozpocznie się nowa tura rekrutacji do Białej Służby, która przebiegać będzie na ulepszonych zasadach.

Wszystkie informacje odnośnie przygotowań do Białej Służby na Światowych Dniach Młodzieży publikowane będą w serwisie sdm.zhp.pl i na zhp.pl oraz przekazywane Komunikatami GK ZHP do harcerskich komend.

Szczególnej uwadze polecamy te komunikaty wędrownikom i instruktorom, którzy ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wędrownikom i instruktorom, którzy podejmą się służby pomocniczej w patrolach ratowniczych.

Udział w Białej Służbie to doświadczenie wielopłaszczyznowe – daje rozwój duchowy, społeczny a także osobisty. Służba to filar harcerskiego wychowania, dlatego już dziś zachęcamy wszystkich wędrowników i instruktorów do włączenia się w szeregi Białej Służby! Przygotowania ZHP do Światowych Dni Młodzieży można śledzić na stronie www.sdm.zhp.pl i wydarzeniu na FB ZHPpl.

(za zhp.pl)