Rada Chorągwi Kieleckiej ZHP to władza uchwałodawcza Chorągwi Kieleckiej ZHP.

Obecnie w skład rady chorągwi wchodzą:

 • hm. Lucjan Pietrzczyk – Przewodniczący Rady
 • hm. Renata Nowak
 • hm. Katarzyna Sieradzan
 • hm. Witold Cira
 • hm. Roman Kaczmarek
 • phm. Paulina Grębowiec-Kowalska
 • phm. Ewelina Liczbik
 • phm. Teresa Woźniak
 • phm. Sławomir Kałamaga
 • phm. Karol Janeczek
 • pwd. Monika Dzikowska

Zadania statutowe rady chorągwi to:

 • ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych,
 • przyjmuje kierunki pracy chorągwi oraz ocenia ich realizację,
 • ocenia realizację planu pracy chorągwi, w tym planu kształcenia,
 • decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych,
 • decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi.

W przypadku nieudzielenia absolutorium któremukolwiek z członków komendy chorągwi, rada chorągwi może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu.

Tytuł Rozmiar Pobierz