Przewodniczący Sądu Harcerskiego Chorągwi Kieleckiej ZHP

hm. Cezary HUĆ

Z-ca Przewodniczącego Sądu Harcerskiego Chorągwi Kieleckiej ZHP

hm. Grzegorz BUKOWSKI

Członkowie Sądu Harcerskiego Chorągwi Kieleckiej ZHP

hm. Adam BAŁCZEWSKI
hm. Adam GADAWSKI
hm. Agnieszka MAŃKO
hm. Leonard MAZUR
hm. Jerzy OSMÓLSKI
hm. Czesław RĄCZKIEWICZ
hm. Andrzej ŻYCHOWSKI