Rada Programowa Harcerskiego Ośrodka Doskonalenia Instruktorów

Przewodniczący

phm. Tomasz REJMER

Członkowie

phm. Grzegorz PIETRALA

hm. Maria CEGIELSKA

hm. Elżbieta KUBIEC

hm. Jolanta TYLSKA

hm. Beata NOWAK

hm. Dorota BIŃCZAK

hm. Andrzej REMBALSKI

hm. Witold CIRA

Pan Tomasz MEDYŃSKI