Hufiec ZHP Pinczów

ul. Spółdzielcza 26
28-400 Pińczów


tel. 41-357-55-80
e-mail: pinczow@zhp.pl


p.o. komendanta: hm. Witold Cira

 

Nr rachunku bankowego: 90 8509 0002 2001 0005 6935 0001

 

Teren Działalności: powiat pinczowski