Hufiec ZHP Opatów

ul. Partyzantów 12B
27-500 Opatów


tel. 15-868-21-63
e-mail: opatow@zhp.pl

 

Komendanta: hm. Dariusz Bińczak
Skarbnik: dh. Edyta Dziedzic

 

Nr rachunku bankowego: 20 1240 2773 1111 0000 3673 7365

 

Teren Działalności: Powiat opatowski, Ożarów