Hufiec ZHP Miechów

ul. Rynek 17
32-200 Miechów


tel. 41-383-10-45
e-mail: miechow@zhp.pl


Komendant: hm. Jolanta Borkowska
Skarbnik: pwd. Andrzej Capiga

 

Nr rachunku bankowego: 06 1060 0076 0000 3200 0007 9070

 

Teren Działalności: Powiat Miechów