Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Czerwiec 2017

Meldunki z Jodły 2017

2017-06-15 11:40 przez Jan Daranowski

Poniżej przedstawiamy informacje na temat sposobu składania meldunków z realizacji Jodły 2017

1. Po zrealizowaniu zadań zgodnie z wymaganiami zdobywający odznakę dokonują podsumowania pracy, a drużynowy wysyła do Komendy Chorągwi w Kielcach meldunek wraz z wnioskiem o przyznanie odznaki członkom drużyny, zastępu, zespołu i instruktorom.

2. Forma meldunku jest dowolna; meldunek musi zawierać:
- numer i pełną nazwę jednostki z podaniem środowiska (hufiec),
- imię, nazwisko oraz adres zamieszkania drużynowego,
- potwierdzenie z macierzystego Hufca dotyczące wykonania zadań,
- opis i dokumentację wykonanych zadań,- listę osób zdobywających odznakę,
- liczbę osób zgłaszanych do udziału w Zlocie Chorągwi Kieleckiej.

3. Meldunek należy przesłać pod adres:
KOMENDA ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ
ul. Pańska 1a
25-811 Kielce

do dnia 18 sierpnia 2017 r.

4. Możliwe jest przesłanie meldunku w formie elektronicznej. Taki meldunek powinien składać się z części opisowej (format *.doc, *.docx lub *.pdf) oraz z załączników (zdjęć, filmików, etc.) wklejonych w treść pliku z częścią opisową lub dołączonych osobno. Całość plików należy spakować do jednego pliku w formacie *.zip (nazwa pliku: jodla_2017_numer_lub_nazwa_drużyny.zip) i przesłać do Biura Chorągwi w jednym z poniższych sposobów:

- w przypadku plików *.zip o rozmiarze mniejszym niż 20MB, należy go załączyć do maila i wysłać na adres jodla@kielecka.zhp.pl w tytule maila wpisując “Jodła 2017 - Meldunek”

- w przypadku plików *.zip o rozmiarze większym niż 20MB, należy go umieścić na serwerze (np. https://wetransfer.com), a link załączyć do maila i wysłać na adres jodla@kielecka.zhp.pl w tytule maila wpisując “Jodła 2017 - Meldunek”

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Chorągwi.

Biuletyn Zlotowy nr 2!

2017-06-12 16:09 przez Jan Daranowski

Drodzy drużynowi w Wasze ręce oddajemy drugi Biuletyn Informacyjny Zlotu ZHP Chorągwi Kieleckiej „Powrót do korzeni” wraz z Regulaminem Zlotu. 

Zlot Chorągwi „Powrót do korzeni” w Tokarni

Proponujemy Wam wspólną wyprawę do tego, co stanowi podstawę ruchu harcerskiego i z czego czerpiemy energię do pracy. Razem powrócimy także do korzeni naszej tradycji i tożsamości kulturowej, czemu będzie sprzyjała lokalizacja Zlotu. Spotykamy się w miejscu szczególnym - Parku Etnograficznym w Tokarni - Muzeum Wsi Kielec­kiej. Wszystkich Was serdecznie zapraszamy i namawiamy do rozpoczęcia przygotowań już teraz.

Termin: 15-17 września 2017 roku 

Miejsce:  Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni 

Szczegółowe informacje na temat Zlotu ZHP Chorągwi Kieleckiej „Powrót do korzeni” zawarte są w Biuletynie Zlotowym nr 1 i 2.

Ankieta zgłoszeniowa znajduje się pod linkiem:

ANKIETA

Kurs Podharcmistrzowski - edycja 2017

2017-06-06 12:22 przez Jan Daranowski

Przyszli PODHARCMISTRZOWIE,

Zapraszamy Was na organizowany przez ZKK Chorągwi Kieleckiej

KURS PODHARCMISTRZOWSKI „W CHMURACH…”

Kurs podharcmistrzowski to moment przełomowy w działalności instruktorskiej. Kończy się czas odtwarzania tego co nam znane, a rozpoczyna się czas kreowania rzeczywistości całkiem od nowa.

Dla kogo?
Kurs jest przeznaczony dla osób które:

  • Minimum realizują próbę podharcmistrzowską
  • Chcą osiągnąć wyższy poziom kompetencji instruktorskich i społecznych
  • Nie boją się wychodzić poza schemat i odkrywać wciąż nowych przestrzeni
  • Chcą stać się motorem napędowym dla swoich harcerskich środowisk

Termin:
11-15.08.2017

Koszt:

250,00 PLN Chorągiew Kielecka,
350,00 PLN uczestnicy spoza Chorągwi Kieleckiej

Miejsce:
Ośrodek Harcerski Hufca ZHP Starachowice Lubianka.

Zgłoszenia:

Wypełnioną ankietę aplikacyjną wraz z filmem* w formie elektronicznej należy przesłać na adres: zkk@kielecka.zhp.pl do 30 czerwca 2017r.

* Zgłaszając się na kurs należy nagrać 2-3 minutowy film, w którym zgłaszający się powinien zawrzeć takie informacje:

  • Przedstawienie własnej osoby
  • Ja w ZHP ( czym się zajmuję,  co lubię robić, w czym jestem dobry )
  • Prywatnie zajmuję się
  • Moje pasje, zainteresowania
  • Oczekiwania wobec kursu

Serdecznie zapraszam
hm. Piotr Wychowaniec
Komendant Kursu