Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Październik 2015

Harcerstwo jest super!

2015-10-29 11:10 przez Jan Daranowski

Jeżeli ktoś był harcerzem, nie trzeba mu tego tłumaczyć, jeżeli nie miał jeszcze tej przyjemności - serdecznie zachęcamy! Warto przekonać się osobiście, że harcerstwo jest super. Dlaczego? Opowiada o tym ten krótki film, do obejrzenia którego zapraszamy!

 


Warsztaty ABR PR-u

2015-10-29 11:00 przez Jan Daranowski

Warsztaty „ABC PR-u” to oferta dla młodych, energicznych, pomysłowych członków ZHP. Celem naszych warsztatów jest poznanie efektywnych metod promowania harcerstwa i budowy marki ZHP, a także przygotowanie harcerzy do kreowania wizerunku ZHP oraz umiejętnego promowania harcerskich przedsięwzięć organizowanych w swoich środowiskach lokalnych m.in. rajdów, biwaków, festynów, kursów itp. 

Warsztaty skierowane są do harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów Hufca Ostrowiec oraz z terenu Chorągwi Kieleckiej ZHP, którzy w swoich środowiskach odpowiadają za prowadzenie stron internetowych, zajmują się mediami społecznościowymi, redagują gazetki hufcowe, organizują wydarzenia harcerskie jak również dla osób chcących sprawdzić się w nowoczesnych dziedzinach komunikacji.

Chcesz nauczyć się autoprezentacji?
Chcesz nauczyć się budować teksty o różnym przeznaczeniu?
Chcesz nauczyć się tworzyć proste projekty graficzne?
Chcesz nauczyć się skutecznie promować różne przedsięwzięcia?
Chcesz nauczyć się odpowiedzialnie kreować wizerunek ZHP?
Chcesz zapoznać się z tematyką social-media?
Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat identyfikacji wizualnej ZHP?

Jeżeli na chociaż jedno z pytań odpowiedziałaś/-eś twierdząco, to tak, te warsztaty są dla Ciebie!

Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy :
https://610ee6fp08bis54nyxvfy8s8c.zgloszenia24.pl/

Więcej informacji znajdziecie w regulaminie poniżej:

Decyzja 3/2015

2015-10-29 10:57 przez Jan Daranowski

Decyzja Nr 3/2015 Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Kieleckiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych z dotacji Kuratorium Oświaty w Kielcach na realizację zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku” 

Działając na podstawie zawartej umowy nr 2/W/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., pomiędzy Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty a ZHP Chorągwią Kielecką na realizację zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku”. Dokonujemy podziału środków finansowych na realizację ww. zadania, realizowanego na zasadach wsparcia, w ramach konkursu na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku.

Treść uchwały znajduje się poniżej:

Decyzja nr 2/2015

2015-10-29 10:52 przez Jan Daranowski

Decyzja Nr 2/2015 Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Kieleckiej z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych za 2015 rok oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej.

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr. 152, poz. 1223 z późń. zmianami), oraz stosownie do treści instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w ZHP oraz zasad ustalonych przez powszechną praktykę i zwyczaje zarządzamy, co następuje.

Treść uchwały wraz z załącznikami dostępna poniżej:

Decyzja nr 1/2015

2015-10-29 10:50 przez Jan Daranowski

Decyzja Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Kieleckiej nr 1/2015 z dnia 1 października 2015 w sprawie rozliczeń tytułem ZUS i US

Działając na podstawie § 3 pkt. 2 Regulaminu Zatrudnienia i Wynagrodzenia pracowników Związku Harcerstwa Polskiego i art. 77² kodeksu pracy Komendant i Skarbnik Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej określają zasady rozliczeń tytułem ZUS i US.

Pełna treść decyzji dostępna jest poniżej:

Przeżyj skautową przygodę na Central European Jamboree 2016

2015-10-19 08:49 przez Jan Daranowski

Trwa rekrutacja patroli zlotowych oraz International Service Team na Central European Jamboree 2016. Zlot odbędzie się we Wrocławiu w dniach 4-14 sierpnia. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 października. Kadra zlotowa zapłaci tylko połowę wpisowego!

Zlot środkowoeuropejski CEJ to cykliczna impreza organizowana przez skautów z krajów Grupy Wyszehradzkiej – jest kontynuacją zlotu skautów słowiańskich, który został zorganizowany w Pradze w roku 1932. W dniach 4-14 sierpnia 2016 roku zlot ten odbędzie się we Wrocławiu. 

Myślą przewodnią CEJ 2016 jest „Sztuka harcerstwa”(„The art of scouting”). Sztuka jest czymś, co łączy wszystkich skautów, a także daje możliwość wyrażania swoich opinii oraz rozwijania różnorodnych umiejętności. Dlatego najbliższy zlot będzie wypełniony sztuką.

A co czeka uczestników we Wrocławiu? Artystyczne warsztaty przygotowane przez profesjonalistów, wycieczki po województwie dolnośląskim – wędrówki, rowery, kajaki, służba na rzecz społeczności lokalnej, gry i zabawy na terenie zlotu (zajęcia cyrkowe, sportowe, kulinarne, rzemiosło i wiele, wiele innych), festiwal i koncerty.

Podczas całego zlotu uczestnicy pracować będą w międzynarodowych zespołach. Spędzą 10 dni w towarzystwie trzech zagranicznych drużyn. Koszt uczestnictwa w zlocie to dla uczestnika 750 zł, a dla IST 400 zł.

Więcej o zlocie możecie przeczytać w informatorze, który znajduje się tutaj.

Newsletter Chorągwi!

2015-10-08 09:27 przez Jan Daranowski

Druhny i Druhowie!

Z radością oddajemy w Wasze ręce Newsletter naszej Chorągwi.

Skąd taki pomysł? Jest nas kilka tysięcy – od zuchów po seniorów. Należymy do jednej chorągwi, jednak czysto administracyjna przynależność nie daje wiele, zaś nawiązywanie wzajemnych kontaktów, uczestnictwo we wspólnych akcjach może przynieść efekty niezwykle pozytywne. Mamy nadzieję, że comiesięczne wydawanie tego skromnego informatora będzie krokiem w kierunku integracji naszych drużyn, hufców i środowisk.

Newsletter znajdziecie w pliku do pobrania poniżej.

Zapraszamy do lektury!