Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Październik 2014

Spotkanie żeglarzy Chorągwi Kieleckiej ZHP

2014-10-29 15:30 przez Katarzyna Siwczyk

Wszystkich zainteresowanych sprawami żeglarskimi w naszej Chorągwi zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 8 listopada o godzinie 11.00 w sali Domu Harcerza na kieleckim Białogonie. W spotkaniu wezmą udział zastępca Komendanta Chorągwi - hm. Elżbieta Kubiec i Pilot Chorągwi Kieleckiej - phm. Wojciech Pietrzczyk. Będziemy dyskutować o żeglarskich możliwościach naszej Chorągwi, być może stworzymy jakiś plan na przyszłość. Zapraszamy absolutnie wszystkich zainteresowanych tą tematyką, chęć działania jest tu jedynym kryterium!

 

Czuwaj!
Pilot ZHP Chorągwi Kieleckiej 
phm. Wojciech Pietrzczyk

Zgłoszenie kandydata na Komendanta Chorągwi

2014-10-21 17:51 przez Jan Daranowski

Działając na podstawie roz. VI pkt. 33 Uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 - Ordynacja Wyborcza ZHP, Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej informuje, że w dniu 21 października 2014 r. do Komendy Chorągwi wpłynęło zgłoszenia kandydata na funkcję Komendanta Chorągwi. Zgłoszonym kandydatem jest harcmistrz Tomasz Rejmer (Komendant Hufca ZHP Kielce - Miasto, nr ewidencyjny AN003010548). Zgłoszenia dokonał phm. Marcin Jedliński. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

NGO Volleyball Cup 2014

2014-10-16 15:13 przez Jan Daranowski

I Turniej NGO Volleyball Cup 2014

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego serdecznie zaprasza miłośników piłki siatkowej na I Turniej NGO Volleyball Cup 2014.


Zawody odbędą się w dniu 26 października 2014 roku w Kielcach w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach. Turniej adresowany jest do grup nieformalnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Szczegóły organizacyjne znajdziecie w załączonym regulaminie oraz karcie zgłoszenia.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o niezwłoczne przesyłanie kart zgłoszeniowych na adres kielecka@zhp.pl.

 

Projekt realizowany ze środków dotacji Województwa Świętokrzyskiego, wartość projektu 13130,00 zł, w tym ze środków dotacji 8000,00 zł

 

koordynator projektu
phm. Grzegorz Pietrala