Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Wrzesień 2014

Odkrywcy nieznanego świata ...

2014-09-04 13:22 przez Michał Miernik

Już w najbliższy czwartek, 11 września 2014 roku, w ramach realizowanego projektu "Odkrywcy Nieznanego Świata ... Cykl Imprez Turystycznych i Kulturalnych Dla Osób Niepełnosprawnych z Województwa Świętokrzyskiego". Grupa 150 osób, dzieci i młodzież z terenu województwa pozna i spędzi miło czas w Juraparku w Bałtowie. 
Wszyscy uczestnicy realizowanego projektu odkryją niezwykłą przeszłość naszej planty. Wydarzenie to pozwoli także na integrację tego typu środowisk z terenu naszego województwa. 
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Wartość projektu: 45580,00 zł w tym środki publiczne 40580,00 zł

75 rocznica wybuchu II wojny światowej

2014-09-02 15:44 przez Michał Miernik

W niekonwencjonalny sposób starachowiccy harcerze z Hufca ZHP Starachowice uczcili 75 rocznice wybuchu II wojny światowej. O godzinie 3.50 harcerskie patrole wyruszyły w miasto by na kilku miejskich chodnikach namalować napisy - 01.09.1939 Pamiętamy oraz Westerplatte Pamiętamy.
Cała akcja była wcześniej przygotowana i wyraził na nią zgodę prezydent miasta Pan Sylwester Kwiecień i Komenda Powiatowa Policji.
Punktem zbornym wszystkich uczestników był pomnik Gloria Victis na cmentarzu parafialnym Bugaj. Tam dokładnie o godz. 4.45 wciągnięciem flagi państwowej na maszt i odśpiewaniem hymnu narodowego harcerze w asyście pracowników UM Pana Roberta Pióro i Roberta Adamczyka złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze. Głos zabrała komendantka hufca ZHP Starachowice hm. Małgorzata Ślaska, która podkreśliła jak ważną kwestią dla każdego narodu jest pamięć o jej historii i bohaterach. Podziękowała też obecnym na uroczystości za tą właśnie pamięć.
Pomysłodawcą imprezy był komendant i harcerze XI Szczepu Harcerskiego im. Bohaterów Westerplatte, którzy w ten sposób pragnęli uczcić pamięć swoich patronów.
Komenda Hufca ZHP Starachowice serdecznie dziękuje harcerzom i instruktorom z 40 Drużyny Starszoharcerskiej im. Ryszarda Kaczorowskiego, 111 Artystycznej Drużyny Harcerskiej im. K.K. Baczńskiego, 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. „Jędrusiów” oraz Harcerskiej Służbie Porządku Publicznego za udział w uroczystości.

Poniżej krótka fotorelacja.