Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Lipiec 2014

Porozumienie o współpracy ze ŚPN

2014-07-22 11:57 przez Michał Miernik

Druhny i Druhowie

Komenda ZHP Chorągwi Kieleckiej im. Stefana Żeromskiego ma przyjemność poinformować, że w dniu 23 czerwca 2014 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy ZHP Chorągwią Kielecką a Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie.

 

Mamy nadzieję że w oparciu o niniejszy dokument, ułatwimy Wam możliwość współpracy a tym samym aktywowania Waszych środowisk harcerskich w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

 
Warto nadmienić że dokument ten może zostać wykorzystany w sytuacjach składania wniosków na realizację zadań publicznych, których zakres wpisuje się w treść zawartego porozumienia. Podnosi to także ocenę punktową w sytuacjach aplikowania o środki publiczne.
Czuwaj
phm. Grzegorz Pietrala

41 HFKMS

2014-07-03 09:02 przez Michał Miernik

Czuwaj!

W dniach 6-20 lipca 2014r. Biuro Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej urzędować będzie
w Internacie Zespołu Szkół Elektrycznych
al. 1000 lecia P.P. 20
w Kielcach

W sprawach pilnych proszę o kontakt:
hm. Michał Miernik - 883 327 199