Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Czerwiec 2013

55 HRŚ - Reportaż

2013-06-27 10:36 przez Michał Miernik

Kilka dni - jeden cel!

2013-06-25 13:00 przez Michał Miernik

„Nieść chętną pomoc bliźnim…”

W tych dniach wszyscy uczestniczymy w niezwykle ważnym działaniu, jakim jest powszechna zbiórka funduszy na skomplikowaną operację przeszczepu płuc, która pozwoli żyć wspaniałej instruktorce ZHP – hm. Justynie Piotrowskiej z Oławy.

 
Jako Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego jestem dumna z energii i postawy setek zuchów, harcerzy i instruktorów, którzy odpowiedzieli na swoisty alert, który zabrzmiał z Dolnego Śląska i ofiarnie włączyli się do pomocy – również tej materialnej.

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo!

 

Dzisiaj po raz kolejny okazuje się, że dla Przyjaciela w potrzebie potrafimy pokonywać wszelkie trudności. W ciągu kilkunastu dni w całej Polsce zebrano dla Druhny Justyny ponad 450 000 złotych. Aby operacja mogła się odbyć potrzeba 150 000 euro, czyli ponad 650 000 zł. Kwotę należy zebrać do 1 lipca. Zostało kilka dni, a cel jest jeden – życie Justyny. Wierzę, że nie zawiedziemy.

 

Już dzisiaj w imieniu Związku Harcerstwa Polskiego serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy włączyli się w zbiórkę funduszy. Jest to dla nas piękna i bardzo ważna lekcja życia, braterstwa i służby.

 

hm. Małgorzata Sinica
Naczelnik ZHP

 

Nr rachunku dla Justyny:

51 1240 1994 1111 0010 5166 3028

Fundacja Świat z Uśmiechem

ul. Kopernika 6

56-400 Oleśnica
 

 

Dla wpłat z zagranicy:

SWIFT: PKOPPLPW
Nr rachunku 51 1240 1994 1111 0010 5166 3028

 

Wsparcie przez aukcję internetową:
http://www.siepomaga.pl/plucadlajustyny

 

Szczegółowe informacje na stronie http://plucadlajustyny.pl

Delegaci Chorągwi Kieleckiej na XXXVIII Zjazd ZHP

2013-06-16 15:24 przez Michał Miernik

Znamy już pełną listę Delegatów na XXXVIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego.

1) pwd. Krzysztof Kaczmarski - Hufiec ZHP Staszów
2) phm. Marcin Jedliński - Hufiec ZHP Kielce Miasto
3) hm. Tomasz Rejmer - Hufiec ZHP Kielce Miasto
4) hm. Piotr Wychowaniec - Hufiec ZHP Kielce Południe
5) hm. Tomasz Łebek - Hufiec ZHP Starachowice
6) hm. Cezary Huć - Hufiec Szczekocińsko-Włoszczowski

W zbliżającym się Zjeździe udział wezmą także:
- hm. Lucjan Pietrzczyk - Przewodniczący Rady ZHP Chorągwi Kieleckiej
- hm. Dariusz Bińczak - Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej
- hm. Andrzej Żychowski - Hufiec ZHP Opatów - Członek Naczelnego Sądu Harcerskiego
- hm. Ewa Miękinia - Członek Rady Naczelnej ZHP
- hm. Maciej Wlazło - Hufiec ZHP Kielce Południe - Członek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP

55 Harcerski Rajd Świętokrzyski

2013-06-10 09:27 przez Michał Miernik

55 JUBILEUSZOWY HARCERSKI RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI

Dwudniowym zlotem w Starachowicach na terenie Harcerskiego Ośrodka Obozowego nad Lubianką oraz niedzielnym apelem przed budynkiem Hufca ZHP Starachowice przy ul. Harcerskiej 4 zakończył się 55 Jubileuszowy Harcerski Rajd Świętokrzyski.

W dniach 6-9 czerwca na 7 trasach rajdowych po Górach Świętokrzyskich wędrowało ponad 683 zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów.

Hasło tegorocznego rajdu brzmiało: “…powrót do korzeni ... stąd jesteśmy”. Miało ono na celu przybliżenie historii miasta Starachowice, pokazanie regionu świętokrzyskiego, oraz tego, że to właśnie tu warto przyjeżdżać, do pięknej krainy – serdecznej, życzliwej, gościnnej, godnej swych ojców – ziemi świętokrzyskiej.

W sobotę wszyscy uczestnicy Rajdu spotkali sie na terenie Harcerskiego Ośrodka Obozowego „Lubianka” gdzie odbyła sie prezentacja wszystkich tras, oraz wspaniały koncert na którym wystąpiły zespoły: „Lubianka Gondoliers, „Nad Porami Roku”, oraz „Cisza Jak Ta”. Można też było skorzystać ze ścianki wspinaczkowej. 

Na koncercie prowadzonym  przez dwie urocze „czarownice”: Komendantkę Rajdu – phm. Agnieszkę Czaja-Szerwera i Komendantkę Hufca ZHP Starachowice – hm. Małgorzatę Ślaską wszyscy wspaniale się bawili prawie do rana, przy wspaniałej tego dnia pogodzie. Razem z harcerzami bawił się Przewodniczący ZHP hm. Adam Massalski, członkowie Kieleckiej Komendy Chorągwi ZHP oraz druhny: Jadwiga Maciejczak - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Starachowicach oraz Małgorzata Szlęzak - vice prezydent Miasta Starachowice.

 

W niedziele odbył się uroczysty apel zlotowy . Wręczono na nim odznaczenia: Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymali : hm. Tomasz Łebek, hm. Jan Minda, hm. Tadeusz Zwoliński, oraz  odznakę "Zasłużony dla Harcerskich Rajdów  Świętokrzyskich", którą otrzymali: pwd. Mateusz Ślaski z 15 GDH im. „Jędrusiów”, phm. Dariusz Krzeszewski z 147 WDH „Scatter”.

Wręczono także nagrody dla najlepszych patroli rajdowych na poszczególnych trasach:

Puchar Naczelniczki ZHP na trasie I otrzymał patrol 8 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego „Czarna Ósemka” 
Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na trasie II  otrzymał patrol 43 Poznańskiej Drużyny „Honker”

Puchar Przewodniczącego ZHP na trasie III otrzymał patrol Gromady Zuchowej „Bractwo Leśnej Przygody” ze Staszowa
Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na trasie IV  otrzymał patrol 46 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. gen. Mariusza Zaruskiego 
Puchar Wojewody Świętokrzyskiej na trasie V  otrzymał patrol reprezentujący Komendę Hufca ZHP Włocławek 
Puchar Starosty Starachowickiego na trasie VI  otrzymał  patrol Harcerskiego Kręgu Seniorów ”Łysica - Żubry” ze Starachowic 
Puchar Prezydenta Starachowic na trasie VII  otrzymał patrol 1 Nadarzyńskiej Drużyny Harcerskiej „Wilki”
Puchar „Jędrusiowy” otrzymała 15 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Skorpiony” im. Szarych Szeregów z Olsztyna

Komenda Hufca ufundowała także pamiątkowe grawertony dla komendantów tras i druha hm. Stefana Derlatki komendanta I Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego.

Na zlocie były obecne władze parlamentarne w osobie posła na Sejm RP i przewodniczącego Rady Kieleckiej Chorągwi ZHP hm. Lucjana Pietrzczyka, harcerskie z Przewodniczącym ZHP hm. Adamem Massalskim oraz członkiem Głównej Kwatery hm. Rafałem Bednarczykiem.

Obecny był także pełny skład Komendy Kieleckiej Chorągwi ZHP pod dowództwem komendanta  hm. Dariusza Bińczaka. Wśród przybyłych gości byli:

w imieniu Pana Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pan Leszek Wnętrzak,

w  imieniu Pani Wojewody Świętokrzyskiej – druhna Renata Sygiecińska,

w imieniu Pana Starosty Starachowickiego druhna Jadwiga Maciejczak ,

vice Prezydent  Miasta Starachowice Pan Sylwester Kwiecień.

Przybyli także senior starachowickiego harcerstwa założyciel Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego i pierwszy jego komendant hm Stefan Derlatka oraz niezmordowany partyzant z Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” druh Jan Gałuszka ”Mizerny” oraz zaprzyjaźnieni z naszym Rajdem obecni i byli instruktorzy Chorągwi Kieleckiej i Hufca ZHP Starachowice.

W trakcie apelu odbyło sie też symboliczne położenie pierwszych kamieni pod budowę skweru przy hufcu , który będzie nosił imię harcmistrzów Ludmiły i Stefana Mazurkiewiczów . Aktu tego dokonali vice Prezydent Miasta Sylwester Kwiecień

i była drużynowa 111 Artystycznej Drużyny Harcerskiej im. K. K. Baczyńskiego druhna hm. Lidia Pokuszyńska.

Odczytano także list druhny Małgorzaty Szlęzak dotyczący budowy skweru.

Komendantka Hufca hm. Małgorzata Ślaska podziękowała także serdecznie Odlewniom Polskim S.A oraz druhowi Zbigniewowi Rondudzie za nieocenioną pomoc finansową przy remoncie dachu na budynku hufca.

 Komenda 55 HRŚ oraz Komenda Hufca Starachowice dziękują wszystkim uczestnikom, środowiskom harcerskim, instruktorom za udział w Rajdzie i wspólną zabawę. Dziękujemy także współorganizatorom Kieleckiej Chorągwi ZHP, Starachowickiemu Centrum Kultury oraz Ministerstwu Sportu i Turystyki. 

Również : druhnie hm. Małgorzacie Sinicy, druhowi hm. Adamowi Massalskiemu, Panu Adamowi Jarubasowi, Pani Bożentynie Pałka-Koruba, druhnie Małgorzacie Muzoł, Panu Andrzejowi Matyni, Panu Sylwestrowi Kwietniowi i druhnie Małgorzacie Szlęzak  oraz TVP 3 za objęcie patronatem tras rajdowych.  

Zlotowi towarzyszyła otwarta w niedzielę wystawa o Harcerskich Rajdach Świętokrzyskich pt. „Idzie rajd...” przygotowana przez hm. Irenę Tuchowską, którą można oglądać w budynku hufca.

I nawet ulewny deszcz  nie przeszkodził nam w wesołym świętowaniu...

Do zobaczenia za rok na trasach 56 Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego.

Młodzieżowy Ambasador Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

2013-06-05 10:52 przez Michał Miernik

4 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół w Bilczy odbyła się konferencja i warsztaty pt. „Młodzieżowy Ambasador Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, zorganizowana przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecką. Celem wydarzenia było popularyzowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach wszystkich uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów i kierowców. Spotkanie poprowadzili funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. W konferencji wzięły udział harcerskie reprezentacje Hufców Chorągwi Kieleckiej ZHP oraz uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bilczy – łącznie 400 osób. Wśród obecnych gości był poseł na Sejm RP Lucjan Pietrzczyk, pełniący także funkcję Przewodniczącego Rady Kieleckiej Chorągwi ZHP oraz Wójt Gminy Morawica Marian Buras. 

phm. Mateusz Gil