Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Maj 2013

Pierwszy Delegat na Zjazd ZHP

2013-05-20 11:36 przez Michał Miernik

tl_files/Download/ZJAZD/38ZJAZD_LOGO-01-01.png


W sobotę obradował II Rejon Wyborczy ZHP Chorągwi Kieleckiej.

W wyniku przeprowadzonego wyboru wyłoniony został pierwszy Delegat na XXXVIII Zjazd ZHP. Rejon powierzył reprezentowanie swoich spraw hm. Cezaremu HUĆ - Komendantowi Hufca Szczekocińsko - Włoszczowskiego

Gratulujemy !