Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Marzec 2013

1% Dla ZHP Chorągwi Kieleckiej

2013-03-31 12:57 przez Michał Miernik

Czuwaj!

Jak przekazać 1% podatku dla ZHP Chorągwi Kieleckiej....
to proste!

wystarczy pobrać aplikacje Ministerstwa Finansów
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje 

Wypełniając druk wpisać nasz numer KRS:

0000281349

Urząd Skarbowy przekaże nam pieniądze.

Aplikacja wysyła formularz PIT do Ministerstwa
i wystawia UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru),
które jest gwarancją dostarczenia PIT-u do Urzędu Skarbowego


Życzenia Wielkanocne

2013-03-26 11:41 przez Michał Miernik

Życzenia Wielkanocne

2013-03-26 11:39 przez Michał Miernik

Zaproszenie na XXI Ogólnopolski Harcerski Konkurs Recytatorski "Strofy o Ojczyźnie"

2013-03-20 20:23 przez Michał Miernik

Serdecznie zapraszamy na XXI Ogólnopolski Harcerski Konkurs Recytatorski "Strofy o Ojczyźnie". Mottem tegorocznego konkursu jest fragment wiersza pt. "Łódź" J. Tuwima jako inspiracja do sięgnięcia po twórczość poetów i pisarzy opisujących wsie, miasteczka i miasta polskie.

Pobierz plik (Strofy2013_regulamin (1).pdf) Regulamin konkursu Strofy 2013

40 Jubileuszowy Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej "Kielce - 2013"

2013-03-10 12:55 przez Michał Miernik

CZUWAJ!

Długo oczekiwany i wyglądany:

REGULAMIN
40 JUBILEUSZOWEGO MIĘDZYNARODOWEGO
HARCERSKIEGO FESTIWALU KULTURY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
"KIELCE - 2013"

Dodatkowo udostępmniam film promujący 40 Festiwal.

pozdrawiam harcersko
phm. Michał K. Miernik

P.S. Niebawem ruszy nowa strona http://festiwal-kielce.zhp.pl/ 

NARADA KOMENDANTÓW I SKARBNIKÓW HUFCÓW ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ

2013-03-05 09:21 przez Michał Miernik

(przekazane mailem 3.03.2013 r.)

W wyniku zmian ustalonych w dniu dzisiejszym podczas Rady Naczelnej, jestem zmuszony przeniesc narade Komendantow Hufcow na 13 marca 2013 r. 
pozostale ustalenia bez zmian.

Za zaistnialy kłopot serdecznie przepraszam i prosze o niezawodne przybycie.

Czuwaj!
Komendant Chorągwi kieleckiej
hm. Dariusz Bińczak

PROGRAM NARADY KOMENDANTÓW I SKARBNIKÓW
HUFCÓW ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ

Miejsce: Komenda ZHP Chorągwi Kieleckiej
Data: 13 marca 2013
Godzina: 13:30 
Lp. Obszar Odpowiedzialny Tematyka
1 FINANSE phm. Grzegorz Pietrala
p. Joanna Pawłowska
p. Agnieszka Gąsiorowska

Naliczenia składek członkowskich
na 2013 rok

 

Wsparcie zadania organizacja wypoczynku letniego ze środków Kuratorium Oświaty w Kielcach

Sprawozdania
finansowe Hufców

- opis merytoryczne dokumentacji
   finansowo księgowej,
- przekazywanie dokumentacji

Sprawozdania finansowe i merytor.
Hufców z realizacji zadań publicznych, dotacji

Finansowanie bieżącej działalności chorągwi „cd. dyskusji z Cisowa”

Zmiany wysokości oraz warunków ustalania należności na pokrycie kosztów podróży służbowych

Sprawy różne, dyskusja

2

ZARZĄDZANIE
I …

hm. Elżbieta Kubiec

Chorągwiane Przeglądy Artystyczne

Umowy Cywilno-Prawne

Dokumentacja Działalności Statutowej Hufców ZHP
(Rozkazy, Protokoły, Inne Dokumenty)

Komisje Stopni Instruktorskich Hufców

3 PROGRAM
I KSZTAŁCENIE

hm. Tomasz Rejmer

hm. Małgorzata Ślaska

Spotkanie z Wydziałem ds. Hufców GK

Manewry Ratowniczo-Techniczne 2013

Odznaka Chorągwiana Jodła 2013

Plan Wsparcia Pracy Drużynowego

Plan Pracy z Kadrą i Kształcenia

4 EWIDENCJA phm. Michał Miernik

Aktualności Ewidencji ZHP (CSDHiS)

- Dyskusja

Podczas narady zaprezentuje się firma http://www.unilever.pl/

KRS Organizacji

2013-03-04 11:48 przez Grzegorz Pietrala

Czuwaj!
W związku ze zmianami przepisów dotyczących wydawania odpisów KRS
ZHP Chorągiew Kielecka informuje, iż z dniem dzisiejszym nie wydaje kserokopii odpisu KRS Stowarzyszenia.
Aktualny odpis z KRS-u można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t  

Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej
phm. Grzegorz Pietrala

Zmiany wysokości warunków rozliczania podróży służbowych

2013-03-01 11:12 przez Grzegorz Pietrala

Druhny i druhowie,

Wydział Finanso-Księgowy ZHP KCh przypomina o zmianach, które weszły w życie z dniem 01.03.2013 w zakresie wysokości oraz warunków ustalania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą słuzbową. 

 

Zmianie uległy wysokości przysługujących diet i ryczałtów, szczegółowe informacje znajdują się w załączonym linku

http://kielecka.zhp.pl/gofin.pdf

 

Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5(335) z dnia 1.03.2013r.
Wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. 

40 JMHFKMS "Kielce-2013"

2013-03-01 11:06 przez Michał Miernik