Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Luty 2013

Przeglądy

2013-02-13 14:52 przez Michał Miernik

Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa

2013-02-04 10:39 przez Michał Miernik

Hufiec ZHP Kielce - Południe zaprasza na Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa. 

Termin: 15-17.03.2013r. i 22-24.03.2013r.

Miesce kursu: Kielce

Koszt: 100zł

Zgłoszenia: Wypełniony  
formularz zgłoszenia uczestnika  należy wysłać na adres przemek.kubera@gmail.com do dnia 24.02.2013r.

Wpłata: Po odebraniu maila potwierdzającego Twoje uczestnictwo, najpóźniej do dnia 1.03.2013r. należy wpłacić 100zł na konto Hufca ZHP Kielce - Południe, w tytule wpisując: "Opłata za WKPP".


ZHP Hufiec Kielce - Południe
25-031 Kielce, ul. Gagarina 5 

Kredyt Bank S.A.Oddział w Kielcach
73 1500 1458 1214 5004 4775 0000 


Wymagania:
- osoby które ukończyły 16 lat

- pierwszeństwo mają członkowie ZHP

- od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda od rodziców
- wypełnienie ankiety i terminowa wpłata na kurs

 

Kontakt:
pwd. Przemysław Kubera - organizator

przemek.kubera@gmail.com , 662308804

 

phm. Artur Skobel - Szef kursu
skobel.artur@gmail.com , 600593875

 


 

Formularz zgloszenia uczestnika.doc