Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Listopad 2012

Szlakiem Jędrusiów

2012-11-19 12:56 przez Michał Miernik

Już po raz 27-my odbył się Harcerski Rajd “Szlakiem Jędrusiów” organizowany przez starachowicki hufiec ZHP na ziemi starachowickiej. Uczestniczyło w nim prawie 300 zuchów , harcerzy, instruktorów i seniorów nie tylko ze starachowickiego hufca ale także z Kielc, Łodzi, Nowej Dęby, Staszowa, Szumska, Iłży , Ostrowca Świętokrzyskiego ,Rzeszowa i Nadarzyna.
Jest to rekordowa liczba w historii tego rajdu. Zakończył się w niedzielę, w Starachowicach. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach

 

 

“Jędrusie” to konspiracyjna organizacja wojskowa założona w końcu 1939 roku w Tarnobrzegu, przez nauczyciela, porucznika Władysława Jasińskiego, “Jędrusia". Zrzeszała młodzież skupioną wokół tajnej gazetki “Odwet”. W 1940 jej wpływy obejmowały powiaty: tarnobrzeski, opatowski, sandomierski i mielecki. W listopadzie 1943 “Jędrusie”, jako zwarta jednostka organizacyjna podporządkowani zostali dowództwu Armii Krajowej, ale do końca zachowali nazwę i pełną odrębność. "Jędrusie" byli na Kielecczyźnie pierwszymi partyzantami po "Hubalczykach". Działalnością zbrojną i konspiracyjną objęli tereny obecnej Rzeszowszczyzny, część Krakowskiego i Kielecczyznę, w tym: Tarnobrzeg, Mielec, Szczucin i Dąbrowę Tarnowską, Sandomierz, Opatów, Busko Zdrój, Stopnicę, Chmielnik, Iłżę, Radoszyce i inne.

 

Rajd rozpoczął się w piątek 16 listopada  w Mostkach, w gminie Suchedniów. Uczestnicy wyruszyli na leśną wędrówkę na której czekało ich wiele niespodzianek. Dzień zakończył kominek w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi gdzie spali uczestnicy rajdu.
W sobotę, w lesie pod Tychowem Starym, w gminie Mirzec, przy grobie dwóch partyzantów odbył się zlot rajdu.


Złożono hołd bohaterskim partyzantom. Spotkanie zorganizowano w 68 rocznicę bitwy, w której zginęli ci dwaj dzielni żołnierze Armii Krajowej "Junak” i "Kokoszka”, partyzanci Oddziału ”Jędrusie”.
W uroczystym zlocie wzięli udział oprócz uczestników rajdu  między innymi Pan Andrzej Matynia –starosta starachowicki,  druhna hm Elżbieta Kubiec- zastępca komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Z Krakowa przyjechał jeden z ostatnich, żyjących partyzantów Oddziału “Jędrusie”, Jan Gałuszka, pseudonim "Mizerny” oraz nasi starachowiccy kombatanci, przedstawiciele Nadleśnictwa Starachowice i słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Starachowicach.


Spotkanie po raz kolejny zorganizował Krąg Instruktorski “Komenduły” im. „Junaka” i „Kokoszki” oraz i 15 Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. Oddziału Partyzanckiego “Jędrusie” ze starachowickiego hufca ZHP.
Zlot był okazją do uhonorowania drużyn i osób honorowymi odznaczeniami ale także wręczeniu Odznak Chorągwianych „Jodła” i podziękowań.
Srebrny krzyż "Za Zasługi dla ZHP” otrzymał hm Jarosław Piotrowicz, Odznaki „Za zasługi dla Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich” otrzymali: phm Piotr Lipiec i pwd Magdalena Zwolak Harcerskie Oznaki "Jędrusie” otrzymali:
III – stopnia honorowe: hm Józef Antończyk i Pan Leszek Kalinowski
II- stopnia: phm Jarosław Kuśmierczyk / kapelan rajdu/ oraz wędrownicy z 15 GDH im. „Jędrusiów” Ola Kościołek, Adrian Tomanek, Wiktor Wojtaszek, Maciej Wojtaszek, Maciej Myszka i Daniel Andrzykowski.
I stopnia – pamiątkowe Pan Starosta Starachowicki Andrzej Matynia
38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. Emilii Plater
Krąg Seniorów Łysica-Żubry” ze Starachowic.

Wręczono znaczki drużynom hufca ,  które realizowały zadania Odznaki Chorągwianej „Jodła” Złotą : 15 Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej im. „Jędrusiów”, 38 Starachowickiej Drużynie Harcerskiej , Gromadzie Zuchowej „Świętokrzyskie Skrzaty „ z Chybic.
Srebrną 9 Drużynie Wędrowniczej Świętokrzyskie Anioły”
Brązową 40 Drużynie Starszoharcerskiej im. Ryszarda Kaczorowskiego i 122 Drużynie Harcerskiej im. Św. Brata Alberta „Pustelnia” z Rudek.

 

Komendantka Hufca hm Małgorzata Ślaska serdecznie podziękowała i gratulowała drużynowym i harcerzom wspaniałych wyników w realizacji odznaki „Roku Regionów” w którym 38 SDH im. E. Plater zajęła 5 miejsce , a 15 GDH im. „Jędrusiów” 25 miejsce w Polsce. Kilka słów do uczestników skierował Pan starosta starachowicki Andrzej Matynia dziękując harcerzom za pielęgnowanie pamięci i tradycji oręża polskiego oraz opiekę nad tychowska mogiłą. Syn nieżyjącego partyzanta Zbigniewa Pawlikowskiego – hm. Wojciech Pawlikowski przekazał też jako swoistą zmianę warty pamiątkowy medal wybity na 50 lecie „Odwetu” komendantowi Rajdu druhowi pwd Mateuszowi Ślaskiemu jako spadkobiercom jędrusiowych tradycji.

 

Zlot zakończyła harcerska grochówka .

 

Następnie uczestnicy udali się po znakach INO do Starachowic gdzie wieczorem w gościnnych progach ZSZ Nr. 1 odbył się kominek  w którym oprócz uczestników rajdu wzięła udział dyrekcja szkoły w osobach Pani Agnieszki Wybraniec i Pani Zofii Białęckiej. A w nocy była jeszcze niespodzianka : przyrzeczenie harcerskie i uroczyste przyjęcie do Kręgu „Komenduły”. Rajd zakończył się w niedziele uroczystym apelem na którym wręczon dyplomy i nagrody dla najlepszych patroli.

 

Komenda Hufca ZHP Starachowice oraz organizatorzy rajdu serdecznie dziękują:
Starostwu Starachowickiemu, Urzędowi Miasta w Starachowicach, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi, Dyrekcji ZSZ Nr 1 w Starachowicach oraz Panu Rafałowi Dobrowolskiemu za pomoc w organizacji rajdu.

 

Galeria rajdu dostępna pod adresem http://starachowice.zhp.pl/?p=5154

Uchwała Senatu RP w hołdzie Zawiszakom

2012-11-14 10:00 przez Michał Miernik

9 listopada Sejm RP VIII kadencji podjął uchwałę z okazji 70. rocznicy powołania do służby „Zawiszy” Szarych Szeregów. Autorem uchwały jest profesor hm. Kazimierz Wiatr, senator RP.

 

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2012 r. z okazji 70. rocznicy powołania do służby „Zawiszy” Szarych Szeregów

Okres II wojny światowej zapisany został pięknymi kartami historii Polskiego Państwa Podziemnego. W dziele tym nie zabrakło ludzi młodych, którzy od pierwszych dni wojny z narażeniem zdrowia i życia walczyli i nieśli pomoc innym. 27 września 1939 roku powołano dobrze zorganizowane podziemne harcerstwo, które przyjęło kryptonim „Szare Szeregi”.

Kierownictwo ówczesnej harcerskiej konspiracji miało świadomość, że młodzi ludzie powinni przede wszystkim uczyć się i kształtować swój charakter, że podejmowanie walki zbrojnej przez wciąż kształtujące się charaktery może przynieść wiele niepożądanych skutków. Dlatego głównym celem Szarych Szeregów było wychowanie, co wyrażał niezwykle trafny program działania „Dziś – Jutro − Pojutrze”. Ten program był adresowany do harcerzy oraz do szerokich kręgów młodzieży, na którą oddziaływały Szare Szeregi.

3 listopada 1942 roku Szare Szeregi podzieliły się na trzy grupy wiekowe. Najmłodsza, która przyjęła nazwę „Zawisza”, stała się organizacją zrzeszającą dwunasto − piętnastolatków. W krótkim czasie podobne decyzje podjęły inne organizacje harcerskie, takie jak Hufce Polskie (Harcerstwo Polskie) czy Orlęta, także obniżając wiek uczestników. Zadaniem Zawiszaków nie miała być walka z bronią w ręku, lecz służba pomocnicza w wywiadzie, łączności, kolportażu, pomoc medyczna, wsparcie formacji bojowych i ludności cywilnej, a przede wszystkim nauka umiejętności niezbędnych do odbudowy Polski po wojnie. Zawiszacy z chwilą otrzymania przydziału do odpowiednich służb oddziałów bojowych stawali się żołnierzami Armii Krajowej bez względu na wiek. Trudno być żołnierzem, mając 18 lat, ale o wiele trudniej, mając trochę więcej niż 12 lat!

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w 70. rocznicę powołania do służby „Zawiszy” Szarych Szeregów, składa hołd tym najmłodszym żołnierzom Polski Podziemnej, harcerzom Szarych Szeregów, Hufców Polskich i z innych podziemnych organizacji − tym, którzy nie zawahali się w najtrudniejszych latach swego życia pełnić służbę ku chwale Rzeczypospolitej. Program „Dziś – Jutro − Pojutrze” był świadectwem niezwykłej dojrzałości narodowej, obywatelskiej i społecznej. Wasza Służba Bogu, Polsce i Bliźnim na trwałe zapisała się w naszych dziejach i w naszych sercach.

Niech taka postawa służby dla innych będzie wzorem dla współczesnych młodych, wchodzących w prawdziwe, dorosłe życie. Niech będzie ważnym wskazaniem dla młodzieży w podejmowaniu ważnych życiowych decyzji, zachętą do bezinteresownej służby, dla dobra naszego Narodu i Państwa.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Marszałek Senatu
Bogdan Borusewicz

Druhna Barbara Bogdańska-Pawłowska odeszła na wieczną wartę

2012-11-12 09:36 przez Michał Miernik

Dnia 8 listopada 2012 r. zmarła hm. Barbara Bogdańska-Pawłowska - w latach 1991–2011 przewodnicząca Ogólnopolskiego Ruchu Programowo-Metodycznego „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich”.

 

Naczelnik ZHP rozkazem specjalnym LS. 1/2012 ogłosiła żałobę w Związku Harcerstwa Polskiego.


Druhna Basia w latach 1985–1989 była członkinią Rady Naczelnej ZHP, w latach 1990–2001 wiceprzewodniczącą Centralnej Komisji Rewizyjnej. .


Do ZHP wstąpiła w 1938 r. w Brzozowie. Po zakończeniu II wojny światowej reaktywowała II Drużynę Harcerek im. Marii Konopnickiej przy Gimnazjum i Liceum w Brzozowie. W 1959 r. mianowana harcmistrzynią i powołana na funkcję komendantki Hufca Brzozów. Po przeprowadzce do Działdowa od 1964 r. była komendantką Szczepu przy Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Ekonomicznym w Działdowie. W latach 1967–1973 uczestniczyła w Operacji 1001 – Frombork. Wyróżniono Ją tytułem Honorowego Obywatela Fromborka oraz Złotą Odznaką Honorową „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”.


W 1974 r. została wybrana przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Chorągwi Olsztyńskiej (Warmińsko-Mazurskiej) ZHP – funkcję tę pełniła przez 30 lat. W latach 2004–2006 była członkinią Komendy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP. Od 22 listopada 2010 r. - członkinią Rady Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP.


Była inicjatorką powstania „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich” – największego ogólnopolskiego ruchu programowo-metodycznego w ZHP. Potrafiła skupić wokół siebie liczne grono instruktorów z całej Polski – jej zastępcami byli m.in. późniejsza komendantka Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP hm. Dorota Jeżowska-Olszewska i wiceprzewodniczący ZHP hm. Rafał M. Socha. Autorka kolejnych programów i publikacji metodycznych, organizatorka cyklicznych sejmików grunwaldzkich. Była komendantką kilku Ogólnopolskich Harcerskich Zlotów Grunwaldzkich, odbywających się każdego roku w lipcu na polu bitwy pod Grunwaldem. W uznaniu swej pracy na rzecz Grunwaldu została pierwszym w historii Honorowym Obywatelem Gminy Grunwald. Od 15 stycznia 2011 r. była Honorową Przewodniczącą „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 13 listopada 2012 r. o godz. 12.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Mickiewicza 10 w Olsztynie. Pożegnanie na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie przy ul. Poprzecznej.

(na podst. materiału hm. Rafała M. Sochy)