Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Maj 2012

Protektorat prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nad organizacjami harcerskimi

2012-05-22 14:23 przez Michał Miernik

25 maja prezydent RP Bronisław Komorowski obejmie honorowy protektorat nad organizacjami harcerskimi w Polsce i poza granicami Kraju.

 

W uroczystości wezmą udział reprezentacje Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, Republikańskiego Społecznego Zjednoczenia "Harcerstwo" (Białoruś), Harcerstwa Polskiego na Ukrainie, Stowarzyszenia Harcerskiego i Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE.

 

Ceremonia rozpocznie się o godz. 17.00 uroczystym apelem na dziedzińcu Pałacu Belwederskiego w Warszawie, podczas której Prezydent wręczy akty nadania protektoratu władzom naczelnym przybyłych organizacji. Następnie odbędzie się wspólny kominek harcerski, którego głównym punktem będzie gawęda wygłoszona przez Prezydenta.

 

Protektorat Pierwszego Obywatela Rzeczpospolitej jest wyrazem najwyższego uznania dla działań organizacji harcerskich i ich misji wychowawczej. Godność protektora przyjmowana jest dożywotnio, niezależnie od pełnionych później funkcji w państwie.

 

Tradycja honorowego protektoratu nad harcerstwem sięga II Rzeczypospolitej. Pierwszym protektorem ZHP został marszałek Józef Piłsudski dziękując za zaangażowanie harcerzy w walkach o niepodległość. W gronie protektorów znaleźli się również kolejni prezydenci II RP: Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki.

 

Do tradycji protektoratu międzywojennego powrócili prezydenci III Rzeczypospolitej: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Lech Kaczyński. Piątkowa uroczystość będzie kontynuacją tego zwyczaju.

 

Całość spotkania będzie transmitowana na żywo dzięki telewizji internetowej ZHP360 na stronie zhp.pl oraz facebook.com/zhpfunw piątek od 16.45 do 22.00.

 

phm. Agata Grzywacz
rzecznik prasowy ZHP

Rocznica powołania pierwszych drużyn skautowych

2012-05-22 13:40 przez Michał Miernik

22 maja, rocznica powołania przez Andrzeja Małkowskiego pierwszych drużyn harcerskich.

Z tej okazji przesyłam serdeczne pozdrowienia dla wszystkich zuchów, harcerek i harcerzy, harcerek i harcerek starszych, wędrowniczek i wędrowników, instruktorek i instruktorów, członków starszyzny oraz seniorów.

hm. Dariusz Bińczak
Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej 

Mauthausen-Gusen – pamiętamy

2012-05-18 09:30 przez Michał Miernik

15 maja reprezentacja harcerek i harcerzy z całej Polski powróciła do kraju po 5-dniowej „Wyprawie pamięci”, której celem było upamiętnienie Polaków więzionych i katowanych w obozach koncentracyjnych Mauthausen-Gusen na terenie Górnej Austrii.

12 i 13 maja, blisko 140-osobowa reprezentacja ZHP wzięła udział w uroczystościach w Ebensee, Gusen oraz Mauthausen w 67. rocznicę wyzwolenia więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych w Austrii. Szczególnie ważną częścią uroczystości było złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą pomordowanych harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

Widok trzymanych przez harcerzy 140 biało-czerwonych, powiewających wysoko flag podkreślał rangę wydarzenia, czyniąc z delegacji ZHP jedną z najmłodszych i najbardziej wyróżniających się grup narodowościowych. Podczas uroczystości słowa uznania wygłosił ambasador Polski w Republice Austrii dr Jerzy Margański, który nie krył podziwu dla tak licznej grupy młodzieży.

Harcerze mieli szansę poznać bohaterów tamtych czasów – sędziwych już członków Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, którzy również przybyli do Austrii. To niezwykle wzruszające spotkanie wypełniło misję naszej wyprawy oraz dało szansę na przetrwanie pamięci o tych, którzy oddali życie w hitlerowskich obozach.

Wyprawa odbyła się dzięki wsparciu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ambasady Polski w Wiedniu. Wielką pomoc uzyskaliśmy od działaczy Związku Polaków w Górnej Austrii i Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Wiedniu.

Miejsca pamięci polskiej historii, które znajdujące się poza granicami naszego państwa, należy otaczać szczególną troską i opieką, by mogły dalej uświadamiać społeczność międzynarodową oraz symbolizować bohaterskie lecz tragiczne losy Polaków.

Główna Kwatera serdecznie dziękuje całej polskiej reprezentacji ZHP za wzorową, harcerską postawę i godne reprezentowanie polskiej młodzieży podczas uroczystości międzynarodowych w Ebensee, Gusen i Mauthausen.
 

phm. Agata Grzywacz
rzecznik prasowy ZHP

W wyprawie pamięci udział wzieli również instruktorzy, wędrownicy z ZHP Chorągwi Kieleckiej