Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Grudzień 2011

Zimowy Rajd Wędrowników Czarny Szlak

2011-12-28 16:31 przez Michał Miernik

Uwaga! Uwaga! VII edycja Zimowego Rajdu Wędrowników "Czarny Szlak" zbliża się ogromnymi, milowymi krokami. Dziś prezentujemy Wam regulamin owej imprezy. Zapraszamy na stronę http://czarnyszlak.zhp.net.pl/ do zakładki "Czarny Szlak 2012".


Czuwaj!
W imieniu 8 Kieleckiej Drużyny Harcerzy
"CZARNEJ ÓSEMKI" im. Zawiszy Czarnego
dh Wojciech Sidorowicz

X CHORĄGWIANY PRZEGLĄD PRZEDSTAWIEŃ JASEŁKOWYCH

2011-12-28 08:14 przez Michał Miernik

Czuwaj!
Właśnie pojawił się REGULAMIN X CHORĄGWIANEGO PRZEGLĄDU PRZEDSTAWIEŃ JASEŁKOWYCH
 

W wielkim skrócie:
Termin: 11 lutego 2011
Miejsce: Dom Harcerza w Kielcach - Białogonie, ul. Pańska 1A
Start: godz. 9:00 
Uczestnicy: Reprezentacje Hufców - zespoły lub drużyny
Zgłoszenia: do 05 lutego 2011 

WIĘCEJ W REGULAMINIE 

X zebranie Rady Naczelnej ZHP

2011-12-20 10:22 przez Michał Miernik

17 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyło się X zebranie Rady Naczelnej ZHP. Uczestniczyli w nim również członkowie Głównej Kwatery z naczelnik ZHP hm. Małgorzatą Sinicą.

Porządek obrad przewidywał oprócz spraw organizacyjnych przyjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich oraz zatwierdzenie kierunków działania i budżetu Głównej Kwatery ZHP na rok 2012.

Po rozpoczęciu zebrania Rada dokonała zmian w swoim składzie - stwierdziła wygaśnięcie mandatu - w związku ze złożoną rezygnacją -hm. Jarosława Słomy z Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej i hm. Roberta Zienkiewicza z Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej oraz na wniosek Rady Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP wybrała do składu Rady phm. Piotra Walburga.

Dyskusja na temat projektów dotyczących składki członkowskiej była długa i wnikliwa. Komisja ekonomiczna RN po analizie ankiet otrzymanych z hufców nie zarekomendowała żadnego z trzech przedstawionych projektów (dwa złożyła Główna Kwatera ZHP, trzeci – wiceprzewodniczący ZHP hm. Rafał M. Socha). Proponowała pozostawienie na rok 2012 dotychczasowych uregulowań, motywując swą decyzję koniecznością dalszej pracy nad całym systemem składkowym. Część członków Rady, jak również przedstawiciele Głównej Kwatery, przedstawiali argumenty za podwyższeniem dotychczasowej wysokości składki członkowskiej. Dyskutowano również o sposobach naliczania i dystrybucji składki. Poszczególne rozwiązania cząstkowe poddawano pod glosowanie.

W rezultacie Rada Naczelna przyjęła uchwałę nr 52/XXXVI w sprawie podstawowej składki członkowskiej, której najważniejszym postanowieniem jest podniesienie składki rocznej do 48 zł, przy zachowaniu dotychczasowego naliczania na podstawie stanu na dzień 31 grudnia. Komisja ekonomiczna będzie nadal pracować nad rozwiązaniami dotyczącymi składek oraz finansowania organizacji.

Następnie po prezentacji dokonanej przez skarbnika ZHP hm. Lucjana Brudzyńskiego, który omówił poszczególne części planowanego budżetu Głównej Kwatery, Rada podjęła uchwałę nr 53/XXXVI w sprawie zatwierdzenia kierunków działania i budżetu Głównej Kwatery ZHP na rok 2012.

Zebranie zakończyło się złożeniem życzeń świątecznych i odśpiewaniem w kręgu „Bratniego Słowa”.


hm. Halina Jankowska
sekretarz Rady Naczelnej ZHP

BŚP 2011

2011-12-02 08:57 przez Michał Miernik

Betlejemskie Światło Pokoju dotrze do Polski już po razdwudziesty pierwszy. Zostało odpalone w Grocie Narodzenia Pana wBetlejem. 10 grudnia 2011 roku w Wiedniu odbędzie się uroczystośćekumeniczna wraz z przekazaniem Światła przedstawicielom organizacjiskautowych z różnych krajów Europy.W dniu 11 grudnia o godz. 10.00 w Sanktuarium Matki BożejFatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem od Skautów Słowackichodpalą je harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego. ReprezentacjaChorągwi Kieleckiej „Klerycki Krąg Harcerski” z Wyższego SeminariumDuchownego w Kielcach przywiezie je do naszej harcerskiejspołeczności.


Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem wzajemnegozrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest znakiem nadziei życiapozbawionego konfliktów i waśni. My, harcerze, roznosząc BetlejemskiOgień po całym kraju i przekazując go poza granice Polski, pełnimysłużbę, staramy się ulepszać świat.


Delegacje harcerskie odbiorą je z rak Ks. Biskupa KazimierzaRyczana – Ordynariusza Diecezji Kieleckiej 11 grudnia 2011 r. o godz.18.00 podczas Uroczystej Mszy Świętej w Kościele p.w. ŚwiętegoWojciecha.

Przekazanie parlamentarzystom, władzom samorządowym, szefominstytucji, mediom, mieszkańcom naszego miasta nastąpi w dniu19 grudnia w godz. 14.00 – 15.30 na Rynku w Kielcach.

Serdecznie zapraszamy!

hm. Elżbieta Kubiec
Z-ca Komendanta
ZHP Chorągwi Kieleckiej