Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Maj 2011

Jeszcze zdążysz zgłosić się na Rajd Świętokrzyski!

2011-05-26 14:55 przez Michał Miernik

Masz jeszcze możliwość wzięcia udziału w kolejnej już 53. edycji Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego, który odbędzie się 2-5 czerwca. Organizatorzy przedłużyli termin zgłoszeń do 30 maja!

Udział w rajdzie to niepowtarzalna okazja na przykład wędrowania trasą I o puchar Naczelniczki ZHP z wieloma atrakcjami dla uczestników. Szefem trasy jest sam druh przewodniczący hm. Adam Massalski. Nie zwlekaj! Masz już niedużo czasu.

Szczegółowe informacje na stronie rajdu www.rajdswietokrzyski.zhp.pl

phm. Agnieszka Czaja-Szewera
komendantka rajdu

XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP 2-4 grudnia 2011 r. w Warszawie

2011-05-24 13:55 przez Michał Miernik

XXXVI Zjazd ZHP zobowiązał Przewodniczącego ZHP do zwołania w roku 2011 Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w celu wprowadzenia zmian w Statucie ZHP, a Główną Kwaterę ZHP do zwołania Zjazdu Programowego ZHP w celu przyjęcia nowej strategii na lata 2012-2017 oraz wytyczenia nowych kierunków pracy harcerskiej i określenia celów działania w XXI wieku.

Realizując postanowienia zjazdowe Główna Kwatera ZHP podjęła Uchwałę GK ZHP nr 58/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wniosku do Przewodniczącego ZHP o zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP.

Przewodniczący ZHP hm. Adam Massalski tego samego dnia podjąłdecyzję o zwołaniu XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w Warszawie w dniach 2-4 grudnia 2011 r. w celu:
- uchwalenia Strategii rozwoju ZHP,
- wytyczenia nowych kierunków pracy harcerskiej oraz określenia celów działania w XXI wieku,
- dokonania zmian w Statucie ZHP.
.

Wcześniej - 6 marca br. Przewodniczący ZHP powołał Zespół Statutowy, który podjął prace nad Statutem ZHP.

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 58/2011 z dnia 12 maja 2011 r. i decyzje Przewodniczącego ZHP z dnia 6 marca 2011 r.. i z dnia 12 maja 2011 r. dostępne są w serwisie www.dokumenty.zhp.pl.

hm. Halina Jankowska
sekretarz RN ZHP

phm. Aleksandra Joniec-Kur
szef Biura GK ZHP

Kurs kandydatów na wychowawców wypoczynku

2011-05-23 13:57 przez Michał Miernik

Miejsce: Siedziba hufca Kielce Południe, ul. Gagarina 6

Zgłoszenia i informacje: Zgłoszenia i wszelkie pytanianależy kierować na adres lukasz.kordyzon@gmail.com. Ostateczny termin zgłoszeń mija 30 maja 2011 r. 

Uczestnicy: Osoby posiadające >18 lat oraz wykształcenie średnie. Dopuszcza się udział osób młodszych, które zaświadczenie ukończenia kursu otrzymają po okazaniu świadectwa poświadczającego posiadanie wykształcenia średniego.


Czuwaj!

phm. Łukasz Kordyzon 


Kurs kandydatów na kierowników wypoczynku

2011-05-23 13:27 przez Michał Miernik

Termin: 10-11.06.2011 r.


Miejsce: Sala Konferencyjna Domu Harcerza im. Natalii Machałowej - Kielce Białogon 

 

Zgłoszenia i informacje: Biuro Chorągwi Kieleckiej

 

Uczestnicy: Nauczyciel, czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza lub osoby posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej

22 maja - świętujmy wspólnie!

2011-05-20 12:45 przez Michał Miernik

22 maja 2011 roku przypada setna rocznica wydania rozkazu powołującego pierwsze drużyny harcerskie.

Jest to dzień, w którym powinno nas być widać. Ustawcie tego dnia w opisach na gg, napiszcie na facebooku „Jestem harcerką/jestem harcerzem”, wychodząc z domu wepnijcie w ubranie miniaturkę lilijki lub krzyża harcerskiego, a może po prostu załóżcie koszulkę z logiem ZHP.

A gdy będziecie mijać na ulicy kogoś, kto będzie miał widoczny symbol (podobnie zresztą jak wy) powiedzcie mu „Czuwaj" i pamiętajcie o uśmiechu.

Pokażmy, że ZHP wciąż istnieje i umie być radosne

hm. Małgorzata Sinica
naczelnik ZHP

www.uniabezbarier.pl

2011-05-12 11:07 przez Michał Miernik

Idea projektu Unia bez barier polega na wywołaniu publicznej dyskusji i promowaniu wiedzy o jednolitym rynku poprzez młodych ambasadorów. W ramach adresowanego do uczniów i studentów z całej Polski konkursu wyróżnieni zostaną ci uczestnicy, którzy w najbardziej kreatywny 
i przystępny sposób przedstawią w swoich środowiskach propozycje możliwych zmian i zaangażują rówieśników w decydowanie, które są dla nich najistotniejsze. 

Do konkursu można się zgłaszać na stronie www.uniabezbarier.pl do 9 czerwca 2011 r. (http://www.uniabezbarier.pl/pl-PL/accounts/register.html)

- Dzięki mechanizmom e-learningowym oraz regionalnym konferencjom w I etapie, młodzi ludzie poznają konkretne propozycji zmian dotyczących Jednolitego Rynku Wewnętrznego.
- Następnie będą mieli za zadanie przedstawienie idei reform swoim rówieśnikom w sposób bardziej przystępny i nowoczesny niż poprzez urzędowe dokumenty. Setki wydarzeń w całej Polsce pokażą, że zmiany, o które zabiegają europosłowie, dotyczą każdego z nas. 
- Dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych, dyskusja o reformach przeniesie się także do Internetu, dając każdemu możliwość stworzenia rankingu najważniejszych zmian. 
- Zwycięzcy konkursu spotkają się na Forum Rynku Wewnętrznego w Krakowie i będą mieli szansę przedstawić swoje postulaty najwyższym przedstawicielom UE. Najlepsi uczestnicy wygrają 2 staże w biurach posłów w Parlamencie Europejskim. Dodatkowo wśród nagród dla uczestników znajduje się m.in.: 25 wyjazdów studyjnych do PE. 

20-22.05.2011 r. Harcerska Pielgrzymka na Jasną Górę

2011-05-10 10:34 przez Michał Miernik

Weźcie udział 20-22.05.2011 r. w tradycyjnej, corocznej Harcerskiej Pielgrzymce na Jasną Górę, która w tym roku odbędzie się pod hasłem „Wypłyń na głębię...".

Miejsce biwaku: Pole namiotowe obok Domu Pielgrzyma.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 12 maja 2011 r. (zmiana terminu!). Piszcie na adres: ZHP Chorągiew Śląska, Hufiec Częstochowa, ul. Wilsona 34, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „Pielgrzymka 2011" lub hufiec@czestochowa.zhp.pl
Wpisowe wynosi (w zależności od ilości świadczeń ze strony organizatorów)  17 zł lub 13 zł od osoby płatne przelewem na konto Komendy Hufca ZHP Częstochowa PKO BP S.A. 95 1020 1664 0000 3402 0019 4878 (cel wpłaty „Pielgrzymka 2011").

Wyżywienie i namioty: Prowiant na śniadania i kolacje oraz namioty i parking dla autobusów zapewniają uczestnicy we własnym zakresie.

Termin przybycia na miejsce biwakowania: 20 maja 2011 r. do godz. 18.00.

Szczegółowe informacje tutaj.

hm. Emilia Kulczyk-Prus
członkini GK ZHP

Harcerska Służba na Polach Lednickich - Lednica 2011

2011-05-04 09:18 przez Michał Miernik

Druhny! Druhowie! 

     Wielkimi krokami zbliża się piętnasta Harcerska Służba na Polach Lednickich HS Lednica 2011. Tegoroczne spotkanie na Lednicy odbędzie się pod hasłem "JPII - Liczy się świętość!". Zgłoś się i podejmij wyzwanie jednej z najbardziej wymagających służb harcerskich!!! HS Lednica czeka na Ciebie!!! 

     W tym roku służbę na Lednicy pod patronatem Chorągwi Wielkopolskiej, po raz drugi organizuje I Szczep DHiZ im. Poznańskich Kryptologów
działający przy Hufcu Poznań-Wilda. W sztabie służby poza instruktorami I SzDHiZ pracują także instruktorzy nie tylko z poznańskich hufców, ale praktycznie z całej Polski. Służba będzie zorganizowana podobnie jak w 2010 roku. Szczegły znajdziecie w opisach poszczególnych służb i w regulaminach. 

     Tak jak w poprzednich latach podczas spotkania kilkuset harcerzy będzie nieprzerwanie czuwać nad porządkiem i bezpieczeństwem kilkudziesięciu tysięcy uczestników spotkania. Pięć rodzajów służb, które wystawimy będzie jednym z filarów organizacyjnych tegorocznej Lednicy. 

     Służba, braterstwo, wyzwanie, odpowiedzialność, niezapomniana przygoda, nowi znajomi i przyjaciele - to wszystko czeka na Ciebie podczas Harcerskiej Służby Lednica 2011! Powiedz o służbie swoim znajomym, zastępowi, drużynie - zgłoś się już teraz!!! Czekamy na Ciebie! 
 
Do zobaczenia na Polach Lednickich! 

Komendant HS Lednica 2011
hm. Antoni Zbytniewski HR

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.lednica.zhp.pl/

Kurs Drużynowych Starachowice 2011

2011-05-01 20:17 przez Michał Miernik

 

Dostałeś dziś sznur granatowy,
tak bardzo chciałeś sznur ten mieć,
stałeś się druhem drużynowym,
masz w swoich dłoniach miecz...

 
CZUWAJ!

Każdy z nas jest w drodze do ... 
Czegoś, do kogoś, do jakiegoś miejsca, 
do bylekąd czy w końcu do określonego przez siebie celu. 
Każdy z nas zmierza w jakąś stronę. 
Mam przyjemność zaprosić Was 
do zmierzenia się z drogą 
do osiągnięcia pozycji lidera 
grupy dzieci i młodzieży. 
Droga ta wiedzie przez przeżycie 
Kursu Drużynowych "W drodze do..."

Więcej informacji na http://kursy.kielecka.zhp.pl/

phm. Mariola Paterek
Komendantka Kursu